Woonwensenonderzoek verrast en bevestigt

Dat ruim 80% van de woningzoekenden en huurders een energiezuinige woning wenst, of noodzakelijk acht én dat die woning idealiter in een wijk staat met kenmerk ´levendig´ is één van de aangenaam verrassende uitkomsten uit het woonwensenonderzoek 2020. Het onderzoek werd gehouden onder 3.500 woningzoekenden en huurders. Ruim 500 mensen vulden de enquête in en hielpen zo Woonpalet-stagiaire Ilse van Dalfsen, een antwoord te formuleren op de onderzoeksvraag ´Welke woonwensen hebben huurders en woningzoekenden van Woonpalet als het gaat over de woning en de woonomgeving, en hoe kan Woonpalet daarop anticiperen? Van Dalfsen is vierdejaars student Ruimtelijke Ordening en Planologie aan Hogeschool Saxion.

Verschil wens en aanbod
Het onderzoek bevestigt ook een aantal zaken die Woonpalet al vermoedde. Zoals het feit dat de woonwensen anno nu, verschillen van wat het bezit van Woonpalet biedt. Ruim 60% van de huidige woningvoorraad bestaat uit eengezinswoningen. Terwijl uit het woonwensenonderzoek blijkt dat 39% van de respondenten een eengezinswoning wenst.

Woonomgeving
Het Centrum van Zeewolde staat met stip op 1 als meest geliefde wijk, gevolgd door de Polderwijk. Vooral de respondenten tot 22 en vanaf 55 jaar kiezen het Centrum. De Polderwijk is vooral geliefd onder de respondenten in de leeftijden ertussen. De woonomgeving wordt, vergeleken met de woning, zeer belangrijk gevonden. De meeste respondenten geven aan concessies te willen doen aan hun woningwensen om te kunnen wonen in de juiste woonomgeving. Belangrijke punten die een woonomgeving aantrekkelijk maken zijn bijvoorbeeld winkels voor dagelijkse boodschappen, zorgvoorzieningen, recreatieve groenvoorzieningen en parkeergelegenheid.

Contact met Woonpalet
Van Dalfsen onderzocht ook hoe woningzoekenden en huurders het contact met Woonpalet waarderen en willen vormgeven. 48% van de respondenten geeft aan bij voorkeur per e-mail contact te hebben met Woonpalet. 24% geeft de voorkeur aan telefonisch contact en een wat kleinere groep, 16%, geeft de voorkeur aan persoonlijk contact op kantoor. Het contact met Woonpalet wordt gewaardeerd op een 7,4. De mensen die de voorkeur geven aan persoonlijk of telefonisch contact, zijn overwegend positiever in hun waardering dan diegene die de voorkeur geven aan contact per e-mail.

Bron: Woonpalet

150 150 HBZ Zeewolde