Centrale hal appartementencomplex Noordereiland aangekleed

Voor de bewoners een bankje om op te zitten terwijl ze op de taxi wachten en voor de taxichauffeurs een duidelijkere aanduiding van waar ze moeten zijn. Dat waren de wensen van de heer en mevrouw Mouw. Zij wonen in het appartementencomplex aan Noordereiland en denken graag mee. Ze deelden hun wensen met Woonpalet die ze beide realiseerde.

Aankleding
Mevrouw Mouw: ‘Mijn man en ik wonen hier sinds 2019 met veel plezier. Het is fijn om mee te denken over wat er beter kan. Onze centrale hal was bijvoorbeeld maar saai en kil. Dus bedacht ik hoe het wat gezelliger kon. Nu hebben we een mooie plant, een hoekje voor boeken en tijdschriften die we als bewoners uitwisselen en een fijn bankje. Ik diende het idee bij Woonpalet in en kreeg er positieve reacties op. Mijn man en ik zijn een bankje gaan uitzoeken. Gelukkig verzorgde Woonpalet het in elkaar zetten van het bankje. Mijn man en ik kunnen dat niet meer. Ik ben 91 jaar en mijn man is 96.

De heer Mouw: ‘Ons appartementencomplex heet De Wierde. Dat staat met mooie letters op de voordeur, maar werkt wel eens verwarrend. Taxichauffeurs zoeken ten slotte een straatnaam. Dus heb ik Woonpalet voorgesteld om de straatnaam en de huisnummers ook te vermelden. En die prijken nu – goed zichtbaar – naast de voordeur.’

Wonen+
Woonpalet financierde de plannen uit het Wonen+fonds, een fonds bedoeld voor het realiseren van ideeën van huurders. Want Woonpalet werkt aan prettig wonen door alle woningen goed te onderhouden, maar prettig wonen is natuurlijk veel meer. Het is eigenlijk alles wat komt bíj het wonen. Het is veiligheid, groen, een goed gevoel. Eigenlijk is het Wonen plus nog iets. En dat iets is voor iedereen anders.

Iedereen kan wonen met een plus
Alle huurders van Woonpalet die een idee hebben om hun wijk of complex prettiger te maken, kunnen dat idee indienen bij Woonpalet. Als het idee breed gedragen wordt en een buurt of groep bewoners ten goede komt, kan het in aanmerking komen voor financiële ondersteuning van Woonpalet. Ideeën kunnen ingediend worden via www.woonpalet.net/wonen-plus.

Bron: Woonpalet

De heer en mevrouw in de centrale hal van hun appartementencomplex

150 150 HBZ Zeewolde