Nieuwbouw Woonpalet: 49 appartementen in het centrum van Zeewolde

Op vrijdag 21 december tekenden Erik Vos, directeur Heijmans Huizen en
Wiepke van Erp Taalman Kip, directeur-bestuurder Woonpalet het contract voor de nieuwbouw van een appartementencomplex in het centrum van Zeewolde. Het gaat om 33 reguliere huurappartementen en 16 zorgappartementen met twee gemeenschappelijke huiskamers.  

Gizeh
Het appartementencomplex komt op het grasveld tegenover appartementencomplex de Sfinx en gaat in veel opzichten op de Sfinx lijken. Net als in de Sfinx zijn op de begane grond zorgappartementen voorzien voor mensen met dementie, waar Coloriet de zorg gaat leveren. Op de verdiepingen komen reguliere huurappartementen. Het appartementencomplex heet Gizeh, geheel in lijn met de Egyptische namen van appartementencomplex de Sfinx en Luxor.

Aardgasloos
Gizeh wordt aardgasloos gebouwd. Wiepke van Erp Taalman Kip: ‘We ontwikkelen Gizeh heel bewust met de partijen met wie we ook de uitbreiding van de Sfinx realiseerden namelijk BDG Architecten Almere, Heijmans Huizen en Coloriet. We weten allemaal wat er nodig is om een dergelijk complex te bouwen en dat is allemaal winst in tijd en in geld bij ontwikkelen en bouwen. De verrassing van het voorjaar, dat er vanaf 1 juli 2018 geen nieuwbouw meer mag plaatsvinden op aardgas, gooide wat dat betreft wel roet in het eten. Maar dankzij het feit dat we als partijen goed op elkaar zijn ingespeeld, kwam er een goed alternatief. Aardgasloos bouwen vraagt op dit moment een grotere investering dan bouwen op aardgas, maar we zijn er trots op dat we ervoor gekozen hebben.’

Planning
Als alles volgens planning verloopt, kan in de loop van het voorjaar van 2019 gestart worden met de bouw. Oplevering vindt waarschijnlijk plaats aan het eind van de zomer 2020. Wanneer de appartementen geadverteerd worden, is op dit moment nog niet bekend.

Bron: Woonpalet

150 150 HBZ Zeewolde