Jaarkrant 2022 Woonpalet

Iedere huurder van Woonpalet heeft de Jaarkrant 2022 onder de titel ‘Op koers’ in de bus gekregen, dit is de populaire versie van het jaarverslag over 2022. Hierin wordt HBZ als overlegpartner genoemd onder de kop ‘Samen wordt het beter’:

 

Huurdersbelangen Zeewolde
Onze huurdersvereniging Huurdersbelangen Zeewolde (HBZ) is ook een belangrijke samenwerkingspartner.
Zij vertegenwoordigen de huurders en zijn letterlijk de stem van de huurder. Omdat HBZ het belangrijk vindt de
goede onderwerpen ter sprake te brengen, voerden zij in 2022 een groot onderzoek uit onder alle huurders.
Misschien heeft u er ook aan meegedaan? ‘Laat van je horen, dan word je gehoord’ was de titel van het onderzoek.
190 huurders vulden het onderzoek in. Dat is bijna 10% van alle huurders. De uitkomsten van het onderzoek 
presenteerde HBZ aan ons in een heldere presentatie met goede aanbevelingen. We herkenden ons in de uitkomsten
 en konden op eenaantal punten gelijk actie ondernemen.
Om een voorbeeld te noemen:
Uit het onderzoek kwam naar voren dat het toezicht op het werk van aannemers best wat scherper kon. Onze afdeling 
Vastgoed is inmiddels uitgebreid met een nieuwe projectleider waardoor daar tijd en ruimte voor is ontstaan.

De jaarkrant kunt u hier opvragen:  Jaarkrant 2022 Woonpalet

 

150 150 HBZ Zeewolde

Leave a Reply