HBZ, Gemeente Zeewolde, Woonpalet en de Alliantie tekenen prestatieafspraken

v.l.n.r. Helmut Hermans, wethouder Gemeente Zeewolde. Gerrit Bos, directeur-bestuurder Woonpalet. Jan Zwaan, voorzitter Huurdersbelangen Zeewolde en Barbara ten Klooster, de Alliantie

 

 

 

 

 

Vier partijen die zich in Zeewolde inspannen voor goed wonen tekenden de prestatieafspraken. Vier handtekeningen die symbool staan voor de belofte om ook in 2024 en 2025 samen te werken aan het in stand houden en positief bevorderen van goed wonen in Zeewolde. De Alliantie verhuurt naast Woonpalet circa 100 sociale huurwoningen in Zeewolde en is dit jaar voor het eerst ook partner in deze prestatieafspraken.

De prestatieafspraken zijn gebaseerd op het collegeprogramma ‘Voor Zeewolde, met Zeewolde’, het coalitieakkoord 2022 – 2026, de Woonvisie gemeente Zeewolde en het ondernemingsplan van Woonpalet ‘Betaalbaar, duurzaam en goed wonen, daar doen we het voor’. De prestatieafspraken geven duidelijkheid over de concrete plannen voor 2024 en 2025, en ieders taken en verantwoordelijkheden. Een paar afspraken uitgelicht:

In 2024:

  • Krijgt Woonpalet meer ruimte om woningen toe te wijzen aan de groep middeninkomens. Dat zijn de huishoudens met een inkomen tussen circa € 48.000 en € 60.000 per jaar.
  • Stelt Woonpalet max. twee woningen beschikbaar die met voorrang gaan naar onderwijzend personeel dat hier een nieuwe dienstbetrekking krijgt.
  • Organiseren Gemeente en Woonpalet een gezamenlijke actie rond verduurzaming van woningen om duurzaamheid onder de aandacht te brengen.
  • Laat Woonpalet de leefbaarheidsmonitor uitvoeren, een grootschalig onderzoeken onder alle huurders van Woonpalet naar de leefbaarheid in Zeewolde.

 

De prestatieafspraken kunt u hier inzien:  Prestatieafspraken WP gem. Zeewolde HBZ Alliantie

150 150 HBZ Zeewolde

Leave a Reply