Gezamenlijke prestatieafspraken sociale volkshuisvesting Zeewolde zijn een feit

Gezamenlijke prestatieafspraken sociale volkshuisvesting Zeewolde zijn een feit

Drie handtekeningen bekrachtigen de afspraken van dé drie partijen in Zeewolde die zich inzetten voor prettig wonen in Zeewolde. ondertekenen-prestatieafspraken-zeewolde-nov-2016Huurdersbelangen Zeewolde, gemeente Zeewolde en Woonpalet presenteren op 17 november trots de prestatieafspraken die zij met elkaar maakten. In de prestatieafspraken komen de partijen overeen wat ieders aandeel is aan de kwantiteit en kwaliteit van de sociale volkshuisvesting in Zeewolde. Met het ondertekenen van de prestatieafspraken dragen de partijen uit zich gezamenlijk verantwoordelijk te voelen voor het in stand houden en positief bevorderen van prettig wonen in Zeewolde.

De partijen stelden afspraken op binnen zeven thema’s te weten: huisvesting reguliere doelgroepen, huisvesting nieuwkomers, leefbaarheid, verkoop, onderhoud en duurzaamheid, nieuwbouw en projectafspraken. De afspraken zijn een bundeling van alle beleidskaders en activiteiten die het afgelopen jaar de revue passeerden. Ze liggen in het verlengde van de gemeentelijke Woonvisie en geven antwoord op dé relevante vraagstukken binnen de sociale huisvesting in Zeewolde.

Op de foto, v.l.n.r. Wiepke van Erp Taalman Kip (Woonpalet), Jan Zwaan (Huurdersbelangen) en Wim van der Es (gemeente Zeewolde)

Bron: Woonpalet

 

 

150 150 HBZ Zeewolde