Geactualiseerde samenwerkingsovereenkomst Huurdersbelangen Zeewolde en Woonpalet

Met het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst bezegelden Huurdersbelangen Zeewolde en Woonpalet op maandag 14 november hun prettige samenwerking. De samenwerkingsovereenkomst werd geactualiseerd en aangescherpt naar aanleiding van de Nieuwe Woningwet.

Geactualiseerd

Rode draad door alle wijzigingen, is dat de samenwerking explicieter omschreven is en dat de wederzijdse verantwoordelijkheden en rechten duidelijker vastliggen. Dit alles in het vertrouwen dat partijen elkaar aangesloten houden op belangrijke ontwikkelingen en elkaar waar nodig opzoeken.

Voortzetting constructieve samenwerking

Huurdersbelangen Zeewolde is een belangenorganisatie voor huurders in Zeewolde en denkt al jaren mee over het beleid van Woonpalet. De wijzigingen in de samenwerkingsovereenkomst zijn naar volle tevredenheid van beide partijen tot stand gekomen. De overeenkomst is geen wollig stuk, maar een praktisch werkdocument dat de kaders schetst waarbinnen Huurdersbelangen en Woonpalet kunnen bewegen om hun gezamenlijk doel te bereiken. En dat is werken aan prettig wonen voor alle huurders in Zeewolde.

Woonpalet laat huurders meedenken over de toekomst van hun dorp en wijk. Zij zijn immers degenen die weten wat er speelt en wat nodig is. Huurdersbelangen is hierin een belangrijke partij die namens de huurders spreekt. Ook via de minder traditionele vormen zoals social media en online enquêtes gaat Woonpalet continu het gesprek aan met huurders.

Toekomst

Huurdersbelangen Zeewolde en Woonpalet spreken de verwachting uit dat de geactualiseerde samenwerkingsovereenkomst een stimulans is voor verdere ontwikkeling en verbetering van bewonersparticipatie

b_ondertekenen-samenwerkingsoverenkomst-huurdersbelangen-woonpalet-nov-2016-300x192

v.l.n.r. Jan Zwaan, (voorzitter HBZ), Ben Meijer (secretaris HBZ) en Wiepke van Erp Taalman Kip (directeur-bestuurder Woonpalet)

Bron: Woonpalet

150 150 HBZ Zeewolde