Onze doelen

Als vereniging Huurders Belangen Zeewolde behartigen wij de belangen van huurders en woningzoekenden in de gemeente Zeewolde.

Wij doen dit voor woningzoekenden, die aannemelijk kunnen maken dat zij een passende woonruimte zoeken bij de corporatie Woonpalet in Zeewolde. En voor de bestaande huurders, door hun belangen te behartigen in overleg met de corporatie Woonpalet en de gemeente Zeewolde.

Wat kunnen wij als HBZ voor u betekenen?

Wij als bestuur van HBZ gaan ieder jaar met Woonpalet om de tafel, om het hierover te hebben en het liefst zien wij geen huurverhoging voor de huurders, maar soms is dit niet mogelijk. En om iedereen daar per mail op de hoogte te houden is niet altijd haalbaar. Daarom organiseren wij 1x per jaar een jaarvergadering en daar wordt het hoe en wat uitgelegd. Dus huurders, het is voor jullie eigen belang om daar aanwezig te zijn als jullie bepaalde vragen graag beantwoord willen zien.
Mocht u problemen hebben met Woonpalet en jullie komen er samen niet uit, dan kunnen wij als HBZ naar gelang het probleem bemiddelen. Maar wij zijn geen “klachtencommissie”.
Wij als bestuur van HBZ hebben 2x per jaar een vergadering “prestatie­afspraken” met Woonpalet en de Gemeente. Alle afspraken die wij maken worden op papier gezet. Als bestuur van HBZ houden wij in de gaten of door Woonpalet en de Gemeente wordt nageleefd.

Om misverstanden te voorkomen..

zij spelen toch onder 1 hoedje met Woonpalet!” Dat is dus een misvatting, want HBZ is een onafhankelijke vereniging.

…want verder dan Woonpalet komen wij niet. Dat is dus ook een misvatting, want jullie kunnen als huurder naar de geschillencommissie gaan, dit is een onafhankelijke partij die alle vragen en antwoorden van Woonpalet en de huurders bekijken en daarna een beslissing nemen.

Mocht u na dit gelezen te hebben toch nog met een vraag zitten, schroom dan niet om de vraag naar ons te mailen. Wij als bestuur van HBZ beantwoorden een vraag binnen 1 week.