9 september: Informatieavond/enquête jonge huurder

Als bestuur van HBZ willen wij graag op de hoogte zijn bij wat er speelt bij onze achterban, te weten de huurders. Deze keer hadden de jongere groep onder de huurders, tot de leeftijd van 35 jaar, onze aandacht. Deze avond werd coronaproef gehouden op 9 september, in zalencomplex “The Lux”.

Aan de orde wamen de volgende onderwerpen, waarover werd gediscussieerd en men werd geënquêteerd:

  • Keuze in de aangeboden woningen van Woonpalet
  • Grootte van de woning, en ook de buitenruimte (tuin/balkon)
  • Betaalbaarheid
  • Onderhoud/uitgevoerde reparaties
  • Sociale sfeer in de wijk
  • Het functioneren van HBZ, de bekendheid van ons bij de huurders

Het was een nuttige en voor ons ook leerzame avond. Alle uitkomsten van de enquête zijn samengevat en vindt u via onderstaande link:
Eindresultaat enquête jonge huurders

150 150 HBZ Zeewolde