Woonpalet, Huurdersbelangen en gemeente Zeewolde tekenen de geactualiseerde prestatieafspraken

Goede gesprekken tussen gemeente Zeewolde, Huurdersbelangen Zeewolde en Woonpalet hebben geleid tot een mooie reeks geactualiseerde prestatieafspraken 2023 – 2025. Dat deze op 12 december zijn ondertekend, betekent dat er een duidelijke gezamenlijke visie ligt op hoe goed wonen in Zeewolde behouden en gestimuleerd kan worden.

V.l.n.r. Helmut Hermans – wethouder gemeente Zeewolde, Jan Zwaan – voorzitter HBZ en Petra van den Berk – directeur-bestuurder Woonpalet.

Meer informatie is te vinden op:     Geactualiseerde prestatieafspraken

150 150 HBZ Zeewolde

Leave a Reply