Woonpalet en HBZ tekenen samenwerkingsovereenkomst

Op 6 juli jl. hebben Jan Zwaan, voorzitter Huurdersbelangen Zeewolde en Gerrit Bos, directeur-bestuurder Woonpalet de geactualiseerde samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Deze benadrukt de constructieve samenwerking tussen beide organisaties.

In de Wet op het Overleg Huurders Verhuurders ligt vast dat en hoe de huurdersorganisatie en de verhuurder met elkaar in overleg moeten. Los van deze wettelijke verplichting zien beide organisaties het overleg vooral als dé manier om elkaar scherp te houden in de gezamenlijke taak om het goede te doen voor de huurders. Jan Zwaan: ‘Juist met alle thema’s die nu op ons afkomen zoals verduurzaming, energiearmoede en stijgende huurprijzen, hebben we elkaar meer dan ooit nodig’. Gerrit Bos: ‘Het is plezierig vast te kunnen stellen dat de samenwerking goed is. En het is mooi dat nu ook met het tekenen van de overeenkomst ceremonieel te benadrukken’.

De samenwerkingsovereenkomst vindt u hier: Samenwerkingsovereenkomst WP-HBZ

150 150 HBZ Zeewolde

Leave a Reply