HBZ houdt een enquête onder de huurders van Woonpalet, tot 10 september mogelijk

Beste huurder van Woonpalet

Hierbij onze dank voor uw massale deelname aan de enquête, die wij (Huurders Belangen Zeewolde) opgesteld hadden. Voor ons is het credo: Laat u horen, dan wordt u gehoord!  Daar heeft u dan wel gehoor aan gegeven.

Nu gaan wij werken aan een document met de advisering aan Woonpalet. U kunt binnenkort op de website van HBZ en Facebook lezen wat het advies is geworden. Mocht u nog vragen hebben dan horen wij deze graag, vriendelijke dank voor uw tijd.

Bij voldoende interesse willen wij u naderhand de gelegenheid geven om hierover met u in gesprek te gaan. Zodra wij weten hoeveel mensen hiervoor interesse hebben, zullen wij u uitnodigen en de locatie doorgeven waar deze wordt gehouden.

Hoogachtend,

Bestuur HBZ

 

150 150 HBZ Zeewolde

Leave a Reply