Algemene Jaarvergadering gehouden op 19 april, update

Afgelopen 19 april heeft HBZ haar jaarlijkse jaarvergadering gehouden met waarbij de opkomst van de huurders redelijk was te noemen.

Gerrit Bos, directeur/bestuurder van Woonpalet licht het beleid van de komende jaren toe. Onder andere woningbouw, de energietransitie.

Bastiaan van Perlo, beleidsmedewerker belangenbehartiging van de Woonbond hier in gesprek met voorzitter Jan Zwaan. Hij gaf tips om het energiegebruik, en daardoor ook de maandelijkse kosten, terug te brengen.

Mocht u niet aanwezig zijn geweest, dan heeft u dit gemist: na afloop ontving elke bezoeker een goodiebag met leuke en nuttige artikelen voor in en om het huis.

Datum 19 april a.s. om 20.00 uur, zaal open 19.45, Locatie: The Lux, Raadhuisplein 19-20 Zeewolde.

Anders als voorheen zullen onderstaande agendapunten niet stuk voor stuk op de jaarvergadering worden behandeld, maar direct met het aansluitende gedeelte worden begonnen. Mocht u willen reageren op de notulen van de vorige jaarvergadering en/of het jaarverslag 2022, wilt u uw reactie dan vooraf willen indienen? Dan zal dit in de jaarvergadering voorafgaande aan het aansluitende gedeelte worden behandeld. Alle vergaderstukken: kunt u onderaan deze pagina opvragen en desgewenst downloaden en uitprinten.

1. Opening.

2. Samenstelling en taakstelling van Huurdersbelangen Zeewolde
2.1 Samenstelling bestuur
2.2 Benoeming nieuwe bestuursleden:
         Maureen van de Hoef Aftredend en herkiesbaar
2.3 Rooster van aftreden
         Maureen van de Hoef in 2023
         Jan Zwaan in 2026
         Joyce van Haperen in 2024
         Gerard-Jan de Brieder Afgetreden
         Ben Meijer in 2025
         Debby Tan in 2025

3. Mededelingen

4. Huishoudelijk reglement

5. Goedkeuring concept verslag van de ALV 3 mei 2022

6. Jaarverslag 2022

7. Verslag kascommissie over het jaar 2022

8. Financieel jaarverslag

9. Begroting 2023

10. Benoeming nieuwe leden kascommissie

Aansluitend:
Presentatie Woonpalet:
Gerrit Bos, nieuwe directeur/bestuurder zal het beleid van Woonpalet in de komende jaren toelichten.

Presentatie Woonbond:
Bastiaan van Perlo, beleidsmedewerker belangenbehartiging, zal tips geven hoe uw energiegebruik, en daarmee de maandelijkse kosten terug te brengen. Misschien willen een aantal bezoekers hun jaarkosten van energie wel met ons delen om eventueel een discussie te voeren hoe dit naar beneden te krijgen.

Te downloaden vergaderstukken:

    Agenda AJV 19-04-2023   

    Conceptnotulen ALV HBZ 03052022

    Jaarverslag 2022

 

 

150 150 HBZ Zeewolde

Leave a Reply