De organisatie

Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging Huurders Belangen Zeewolde en bestaat uit minimaal vijf en maximaal elf (natuurlijke personen), die maandelijks overleg hebben.

Het bestuur

Jaarlijks wordt er een jaarvergadering georganiseerd, waar de huurders hun stem kunnen laten horen.

De verschillende bestuursleden hebben deeltaken, die binnen het bestuur zijn afgesproken. Het bestuur als geheel is verantwoordelijk voor de uitvoering van alle taken, die jaarlijks in de jaarvergadering worden vastgesteld door de huurders. Daarnaast kunnen vrijwilligers het bestuur ondersteunen bij bepaalde werkzaamheden.

Voorzitter
Jan Zwaan

Het bestuur van Huurders Belangen Zeewolde heeft mij in 2016 gevraagd of ik voorzitter/ adviseur wilde worden. Sociale woningbouw heeft altijd mijn interesse gehad. Ik vind het belangrijk, samen met het bestuur de belangen van de sociale huurder te vertegenwoordigen en het woongenot van de huurders te vergroten.

Ik ben als algemeen bestuurslid bij HBZ begon­nen, omdat men tijdens de jaarvergadering vroeg om bestuursleden. Ik heb persoonlijke ervaring in het huurders werk opgedaan, omdat er bij mij zaken fout liepen, bij mijn vorige ver­huurder. Door schade en schande wijzer geworden, kwam je erachter waar je precies moest aankloppen. Dat kan ik nu gebruiken voor HBZ.
Secretaris
Ben Meijer
Penning­meester
Maureen van de Hoef

De bestuursfunctie penningmeester was nog niet vervuld, dit heeft mijn interesse gewekt mede door mijn financiële achtergrond als controller. Dit heeft mij doen besluiten om bij HBZ mijn capaciteiten in te zetten en zo een klankbord te kunnen zijn voor de huurders.

Vanaf het opstarten van Huurders Belangen Zeewolde, ben ik algemeen bestuurslid en een tijd 2e secretaris geweest. Ik ben nu een aanspreekpunt voor de huurders die niet altijd weten waar ze met klachten terecht kunnen. Dit zorgt voor een lagere drempel wat als prettig ervaren wordt.
Algemeen bestuurslid
Joyce van Haperen

Ik ben als bestuurslid bij HBZ begonnen omdat ik van een vriendin hoorde dat men bij HBZ een beheerder nodig had, om de website en Facebook bij te houden. Omdat ik in het verleden mij veel bezig heb gehouden met Facebook als hobby, leek het mij leuk om dit voor HBZ te doen.

Bestuurslid/Beheerder Facebook
Debby Tan
Notuliste
Margreet van ’t Land

Vrijwilligers

Bij HBZ werken geen vrijwilligers op dit moment.