De organisatie

Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging Huurders Belangen Zeewolde en bestaat uit minimaal vijf en maximaal elf (natuurlijke personen), die maandelijks overleg hebben.

Het bestuur

Jaarlijks wordt er een jaarvergadering georganiseerd, waar de huurders hun stem kunnen laten horen.

De verschillende bestuursleden hebben deeltaken, die binnen het bestuur zijn afgesproken. Het bestuur als geheel is verantwoordelijk voor de uitvoering van alle taken, die jaarlijks in de jaarvergadering worden vastgesteld door de huurders. Daarnaast kunnen vrijwilligers het bestuur ondersteunen bij bepaalde werkzaamheden.

Voorzitter
Jan Zwaan

Het bestuur van Huurders Belangen Zeewolde heeft mij in 2016 gevraagd of ik voorzitter/ adviseur wilde worden. Sociale woningbouw heeft altijd mijn interesse gehad. Ik vind het belangrijk, samen met het bestuur de belangen van de sociale huurder te vertegenwoordigen en het woongenot van de huurders te vergroten.

Ik ben als algemeen bestuurslid bij HBZ begon­nen, omdat men tijdens de jaarvergadering vroeg om bestuursleden. Ik heb persoonlijke ervaring in het huurders werk opgedaan, omdat er bij mij zaken fout liepen, bij mijn vorige ver­huurder. Door schade en schande wijzer geworden, kwam je erachter waar je precies moest aankloppen. Dat kan ik nu gebruiken voor HBZ.
Secretaris
Ben Meijer
Penning­meester
Maureen van de Hoef
Ik ben als bestuurslid begonnen bij HBZ, omdat het bestuur een penningmeester zocht. Ik had nog een paar uren vrij en daar ik altijd als controller heb gewerkt leek het mij leuk om bij HBZ als penningmeester te werken.
Vanaf het opstarten van Huurders Belangen Zeewolde, ben ik algemeen bestuurslid en een tijd 2e secretaris geweest. Ik ben nu een aanspreekpunt voor de huurders die niet altijd weten waar ze met klachten terecht kunnen. Dit zorgt voor een lagere drempel wat als prettig ervaren wordt.
Algemeen bestuurslid
Joyce van Haperen
Notuliste
Margreet van ’t Land

Ik ben als bestuurslid bij HBZ begonnen omdat ik van een vriendin hoorde dat men bij HBZ een beheerder nodig had, om de website en Facebook bij te houden. Omdat ik in het verleden mij veel bezig heb gehouden met Facebook als hobby, leek het mij leuk om dit voor HBZ te doen.

Bestuurslid/Beheerder Website en Facebook
Debby Tan

Vrijwilligers

Bij HBZ werken geen vrijwilligers op dit moment.